Qaynaqlanmış mesh

  • Welded Wire Mesh

    Qaynaqlanmış mesh

    Qaynaqlanmış tel hörmə, Avtomatik proses və mürəkkəb qaynaq texnikası vasitəsi ilə yüksək keyfiyyətli dəmir tellərdən hazırlanır, üfüqi və şaquli olaraq qoyulur, hər qovşaqda ayrıca qaynaqlanır. Son məhsullar möhkəm və möhkəm bir quruluşa sahibdir. Qaynaqlanmış tel hörümçək evləri, yumurta zənbilləri, uçuş-enmə zolaqları, boşaltma dayağı, meyvə qurutma ekranı, hasar kimi bütün bu məqsədlər üçün sənaye və kənd təsərrüfatında, bina, nəqliyyat və mədən sahələrində geniş istifadə olunur. Tamamlanmaq üçün, Tədarük edə bilərik ...