Sualtı Arc Qaynaq Məftili H08mna, Aws.Em12

  • Submerged EM12

    EM12 sualtı

    TƏSVİRİ CHM 08A, sualtı qövs qaynağı üçün mis örtülmüş bərk qaynaq telindən istifadə edilə bilər. Qaynaq metal zonası uyğun qaynaq axını istifadə edildikdə əla sintetik texnoloji xüsusiyyətlərə malikdir. Daha yüksək çökmə səmərəliliyi, yüksək keyfiyyətli və əməyin aşağı intensivliyi və s. Tətbiq Qaynaq telləri aşağı karbon struktur poladdan və aşağı alaşımlı poladdan vacib strukturları qaynaq etmək üçün istifadə olunur. Qazanlar, kimya işləri və nüvə stansiyasından gələn təzyiq gəmiləri, körpü ...